Mijn favorieten

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Deze documentatie is met grote zorg samengesteld teneinde u zo goed mogelijk te informeren. Voor de juistheid van de verstrekte informatie zijn wij in de regel in grote mate afhankelijk van gegevens verkregen van derden. Wij noch de verkoper aanvaarden dienaangaande enige vorm van aansprakelijkheid. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. 

 

Copyright 

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Perumal & Partners is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. 

 

Merken 

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Perumal & Partners en/of haar leveranciers. Zonder schriftelijke toestemming van Perumal & Partners is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@perumal.nl

 

Gebruik gegevens 

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te gebruiken door middel van ‘reverse engineering’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend.